SRB ENG

CIPIRIPI

 

 

Čuveni CIPIRIPI brend kremova i šećernih tabli ostao je dobro poznat današnjim mama, ali nedovoljno upečatljiv za najmlađu generaciju. Nakon što je Nestle unapredio kvalitet proizvoda i učinio ih neodoljivim, bio je pravi trenutak da isto učinimo i sa samim pakovanjem i maskotom. CIPIRIPI je upravo postao novi najslađi drugar za dan pun uzivanja I igre! 

 

PRISTUP
Modernizacija i oživljavanje maskote veverice kao ključnog simbola brenda koja svojom novom pojavom i ulogom transformiše brend od tradicionalnog krema do najslađeg drugara, uz istovremeno postizanje vizuelnog kontinuiteta i zadržavanje autentičnosti.