SRB ENG

Bioskopska promocija stranih jezika

Da bismo pokazali pravi značaj poznavanja stranih jezika, došli smo do inovativnog rešenja. Postavili smo roll wall u holu bioskopa, pozivajući ljude na besplatnu kafu pre filma, ali sa jednom začkoljicom; poziv je bio napisan na nemačkom jeziku. Nekolicina koja je razumela poruku, dobila je i svoju besplatnu kafu. Ostalima smo pustili kratku reklamu pre projekcije.