SRB ENG

MOŽE

Kampanje za keš kredite i tekuće račune našeg klijneta Raiffeisen Banke, vrlo brzo su postigle veliki uspeh i izazvale pravi mali sub-kulturni fenomen.

Osim što su ljudi počeli na svakom koraku da citiraju dijaloge iz spotova, Internet su preplavile meme-sličice u kojima se junakinja reklame našla u raznim zabavnim i neočekivanim situacijama. Kao reakciju na spontani viral, u saradnji sa klijentom inicirali smo nagradni  konkurs na Raiffeisen Facebook stranici na koji je pristiglo na desetine novih zabavnih varijacijaja na Može situaciju. Sama kampanja dala je i odlične poslovne rezultate za našeg klijenta, tako da smo još jednom dokazali da zabavna ideja MOŽE da proizvede i vrlo konkretan efekat!