SRB ENG

Živi kao LAV

U želji da napravi potpuni zaokret u pristupu i da se udalji od klišea pivskih reklama, LAV uz poruku “RADI KAKO MISLIŠ. ŽIVI KAO LAV!”, pridobija konzumente i trudi se da ih pretvori u svojevrsne advokate brenda - postavljamo provokativna pitanja koja inspirišu rasprave i bude interesovanja!