OTVORENA AURA GRADSKOG NOMADA FORSKVERUJ SE NA MENE! BY ANA RODIĆ BESPLATAN WI-FI
decembar 10, 2013
NOVA SRPSKA MAMA NIJE SUPER MAMA, ONA JE PAMETNA MAMA
decembar 20, 2013

I&F MCCANN GRUPA DOBILA PRIZNANJE SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA ZA NAJBOLJI REGIONALNI PROJEKAT

Srpska asocijacija menadžera (SAM) dodelila je godišnje nagrade najboljim pojedincima i kompanijama za poslovne uspehe ostvarene u 2013. godini.
U kategoriji Najbolji regionalni projekat treću nagradu dobila je „I&F McCann Grupa“ za uspeh u regionalnom poslovanju i zastupljenost na osam tržišta u jugoistočnoj Evropi. Učvršćivanje regionalne organizacije i povezivanje agencija članica pokazuje posvećenost promociji ideje povezivanja i zajedničkog nastupa našeg regiona. Prvu nagradu, za najbolji regionalni projekat dobila je Naftna industrija Srbija (NIS) za projekat benziskih stanica u regionu, dok je dugoplasirana u istoj kategoriji bila kompanija Nektar.
O najboljima odlučivali su članovi Srpske asocijacije menadžera, a kriterijumi kojima su se rukovodili prilikom donošenja odluke bili su: vizionarsto, promocija regiona kao investicione destinacije i stvaranje regionalnog brenda. „I&F McCann Grupa“ prepoznata je kao regionalni lider u oblasti tržišnih komunikacija, kao i kompanija koja godinama sarađuje sa internacionalnim, regionalnim i lokalnim kompanijama na tržištu regiona. Odgovornost, znanje, kreativnost, posvećenost i profesionalizam obezbedili su agencijama koje posluju u okviru “I&F McCann Grupe“ regionalno liderstvo u saradnji sa klijentima: The Coca-Cola Company, Carlsberg, Johnson&Johnson, Reckitt Benckiser, Raiffeisen bank , Danube Foods Group, Omega Pharm što je bilo odlučujuće prilikom dobijanja ovog priznanja.
Između ostalog regionalni uspeh se ogleda i kroz priznanja koja su ove godine dobile agencije članice „I&F McCann Grupe“ na festivalima „BalCannes“ u Rovinju, „Golden Drum“ i „SEMPL“ u Portorožu. Kao predavači, moderatori i panelisti, menadžeri „I&F McCann Grupe“ učestvovali su na brojnim stručnim skupovima, konferencijama i panelima.
Godišnja nagrada Srpske asocijacije menadžera ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja za menadžere, dalju profesionalizaciju menadžerske struke, kao i afirmisanje onih kompanija, menadžera, obrazovnih institucija i novinara koji se zalažu za bolje uslove poslovanja, kao i za bolji život svih građana u celini. Članovi smo Srpske asocijacije menadžera od 2008. godine. Imajući u vidu da je jedan od ciljeva SAM-a i unapređenje regionalne privredne saradnje, činjenica da svojim poslovanjem doprinosimo promociji i razvoju srpske i regionalne privrede imala je presudnu ulogu za dobijanje ovog važnog priznanja.

srpski