FASHION PARK INĐIJA
maj 23, 2013
MT:S LIKE
avgust 14, 2013

LAV TWIST

Twistuj perspektivu!
Uz LAV TWIST ni jedna situacija ne može da bude loša. Čak i ono što nam se u početku učini kao nešto nepovoljno,možemo da okrenemo u našu korist, a trenutak koji nam se učini kao tužan,možemo da pretvorimo u početak najboljeg dana u našem životu. Ali samo ako TWISTUJEMO PERSPEKTIVU.

srpski