SRB ENG

I&F MCCANN GRUPA DOBILA PRIZNANJE SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA ZA NAJBOLJI REGIONALNI PROJEKAT

Srpska asocijacija menadžera (SAM) dodelila je godišnje nagrade najboljim pojedincima i kompanijama za poslovne uspehe ostvarene u 2013. godini.

U kategoriji Najbolji regionalni projekat  treću nagradu dobila je „I&F McCann Grupa“ za uspeh u regionalnom poslovanju i zastupljenost na osam tržišta u jugoistočnoj Evropi. Učvršćivanje regionalne organizacije i povezivanje agencija članica pokazuje posvećenost promociji ideje povezivanja i zajedničkog nastupa našeg regiona. Prvu nagradu, za najbolji regionalni projekat dobila je Naftna industrija Srbija (NIS) za projekat benziskih stanica u regionu, dok je dugoplasirana u istoj kategoriji bila kompanija Nektar. 

 

O najboljima odlučivali su članovi Srpske asocijacije menadžera, a kriterijumi kojima su se rukovodili prilikom donošenja odluke bili su:  vizionarsto, promocija regiona kao investicione destinacije i stvaranje regionalnog brenda. „I&F McCann Grupa“ prepoznata je kao regionalni lider u oblasti tržišnih komunikacija, kao i kompanija koja godinama sarađuje sa internacionalnim, regionalnim i lokalnim kompanijama na tržištu regiona. Odgovornost, znanje, kreativnost, posvećenost i profesionalizam obezbedili  su  agencijama koje posluju u okviru “I&F McCann Grupe“ regionalno liderstvo u saradnji sa klijentima: The Coca-Cola Company, Carlsberg, Johnson&Johnson, Reckitt Benckiser,  Raiffeisen bank , Danube Foods Group, Omega Pharm  što je bilo odlučujuće prilikom dobijanja  ovog priznanja.
 
Između ostalog regionalni  uspeh se ogleda i kroz priznanja koja su ove godine dobile agencije članice „I&F McCann Grupe“ na festivalima „BalCannes“ u Rovinju, „Golden Drum“ i „SEMPL“ u Portorožu. Kao predavači, moderatori i panelisti, menadžeri „I&F McCann Grupe“ učestvovali su na brojnim stručnim skupovima, konferencijama i panelima.
 
Godišnja nagrada  Srpske  asocijacije  menadžera  ima za cilj unapređenje  poslovnog  okruženja  za menadžere, dalju profesionalizaciju  menadžerske  struke, kao i  afirmisanje onih kompanija, menadžera,  obrazovnih institucija i novinara koji se zalažu za bolje uslove poslovanja, kao i za bolji život svih građana u celini. Članovi smo Srpske asocijacije menadžera od 2008. godine.  Imajući u vidu da je jedan od ciljeva SAM-a i unapređenje regionalne privredne saradnje, činjenica da svojim poslovanjem  doprinosimo  promociji i razvoju srpske i regionalne privrede  imala je presudnu ulogu za dobijanje ovog važnog priznanja.