SNAGA NOVOG AKUMULATORA PRIMENJENA NA BILBORD
februar 18, 2012

BIOSKOPSKA PROMOCIJA STRANIH JEZIKA

Da bismo pokazali pravi znaèaj poznavanja stranih jezika, došli smo do inovativnog rešenja. Postavili smo roll wall u holu bioskopa, pozivajuæi ljude na besplatnu kafu pre filma, ali sa jednom zaèkoljicom; poziv je bio napisan na nemaèkom jeziku. Nekolicina koja je razumela poruku, dobila je i svoju besplatnu kafu. Ostalima smo pustili kratku reklamu pre projekcije.

TIM
Creative:
Marko Prokiæ
Account:
Miloš Stankoviæ
Creative Directors:
Vladimir Æosiæ, Jana Saviæ Rastovac
Creative Coach:
Yaniv Mlinarski

PRESS
lumiere.rs

srpski